Erasmus+ 2018 – 2020

ERASMUS+ programos mokyklinio ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautinis projektas „Raise Your Voice, Cross Your Borders” Nr. 2018-1-NL01-KA229-039000

OLANDIJA
ITALIJA
Projekto organizatorius

Liemers college, Netherlands

Projekto koordinatorius mokykloje:

Iveta Ambrulaitienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė

Projekto vykdymo grupė:

Jonas Bendžius, direktorius,
Vitalija Kurpeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
Asta Grigalienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė,
Vilma Jančauskienė, vokiečių kalbos vyr. mokytoja,
Violeta Stanišauskienė, istorijos vyr. mokytoja,
Eglė Tarozienė, vyr. buhalterė,
Jonas Dragenis, ūkvedys.

Projekto tikslai:
  1. Susipažinti su nacionaline politikos istorija.
  2. Nustatyti pranašumus ir skirtumus politinių sistemų tarp partnerių šalių, lyginant su dabartine Europos politika.
  3. Ugdyti mokinius būti demokratiškais piliečiais, gebančiais pareikšti savo nuomonę švietimo, socialiniais ir politikos klausimais.
Projekto aprašymas:

Jaunimas yra atitolęs nuo politinės veiklos, nepasitiki politikais ir nusivylęs demokratija. Projekto partneriams atrodo, kad tai viena iš pagrindinių demokratijos problemų Europos Sąjungoje. Jauni žmonės neranda sau vietos politikoje. Projektu siekiama suaktyvinti mokinių požiūrį į socialinius-politinius įvykius, parodyti, kad jie turi balsą politiniame gyvenime. Projekto idėja bus įgyvendinama per keturias pagrindines temas:

Skaityti plačiau …

Projekto trukmė:

2018 – 2020 metai

Projektą vykdantys mokiniai:

7 – 8 klasių mokiniai.

Projekto veiklos
Projekto sklaida