Projekto aprašymas

Projekto aprašymas:

Projektas „Teaching and Learning of Primary Students by Moving and Playing“, kuris truks iki 2024 mokslo metų. Prie Lietuvos projekto prisijungė partneriai iš Latvijos, Estijos ir dvi Grenlandijos mokyklos.
Šis projektas suteiks žinių pedagogams parengti metodiką ir didaktines priemones, įgyvendinant atnaujintas programas, sudaryti sąlygas ugdytis visiems besimokantiems skirtingais stiliais, taikant kinestetinį mokymą(si) ir  užtikrinant kokybišką ugdymosi aplinką kiekvienam.

Projekto tikslai:

  1. Tarp mokyklos partnerių dalintis gerąja patirtimi, taikant judesio ir žaidimo metodus ugdymo(si) procese.
  2. Atvirose pamokose pedagogai, pristatant savo valstybę, supažindins kitų šalių mokinius su savo nacionaline kalba, papročiais, kultūros ir kulinariniu paveldu.

   Projekto trukmė: 2022 – 2024

Atnaujinta 2022-11-07