Erasmus+ 2018-2020 projekto aprašymas

Jaunimas yra atitolęs nuo politinės veiklos, nepasitiki politikais ir nusivylęs demokratija. Projekto partneriams atrodo, kad tai viena iš pagrindinių demokratijos problemų Europos Sąjungoje. Jauni žmonės neranda sau vietos politikoje. Projektu siekiama suaktyvinti mokinių požiūrį į socialinius-politinius įvykius, parodyti, kad jie turi balsą politiniame gyvenime. Projekto idėja bus įgyvendinama per keturias pagrindines temas:

 1. Politika ir jėga: politikos istorija.
 2. Politika ir laisvė: istorijos eigoje vis pasitaiko, kad politika ir žmonių laisvė vis turi komplikuotas situacijas.
 3. Politika ir žmonės: vienas iš būdų sutelkti žmones įvairiu lygiu vietiniu, regioniniu, nacionaliniu, bet juridinius požiūriu, ji kuria ribas ir sienas.
 4. Politika ir kūryba: būdai, kuriais politika kuria žmonių gyvenimą ir kaip žmonės gali ar negali būti kūrybingi savo politinėje veikloje.

Projekto tikslai:

 1. Atlikti nacionalinės politikos istorijos studiją.
 2. Išnagrinėti panašumus ir skirtumus politinių sistemų skirtingose partnerinių šalyse, lyginant jas su dabartine Europos politika.
 3. Įgyti supratimą, kad politikos esmė tiesiogiai susijusi su socialinėmis-ekonominėmis problemomis ir, kad tam tikros politikos įgyvendinimas gali padėti problemas spęsti.
 4. Ištirti ryšius tarp “žmonių” ir “politikos”. Šių tyrimų tikslas yra paskatinti mokinius būti labiau kompetetingais ir demokratiškais piliečiais, gebančiais pareikšti savo nuomonę švietimo, socialiniais ir politikos klausimais.
 5. Įdiegti mokyklose pilietinį ugdymą, kuriame bus nagrinėjami demokratijos, etniniai bei konfliktų sprendimo klausimai.
 6. Įgyti žinių demokratijos, žmogaus teisės, socialinės lygybės, taikos ir tarptautinio bendradarbiavimo klausimais.
 7. Sustiprinti anglų kalbos žinias.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Šalių politikos istorijos tyrimo ir vienos iš įtakingiausių šalies politinių partijų pristatymas naudojant šiuolaikines IKT technologijas, sukurtas projekto Logo.
 2. Kiekviena šalis partnerė sukurs video blogą apie naujos (fiktyvios) politinės partijos įkūrimą. Jaunimo partijos video turės būti sukurtas, laikantis Politinių partijų steigimo ir registravimo reikalavimų.
 3. Mokiniai dalyvaus varžybose: TED-diskusija apie geriausią ryšį tarp žmonių ir politikos (koks yra geriausias būdas žmonėms būti politiškai organizuotiems?).
 4. Parengti pristatymai apie politinius ribojimus (politika ir kritika). Šiuose pristatymuose bus atkreiptas dėmesys, kaip dainos, eilės ar simbolizuotas tekstas priklausė ar priklauso nuo politinės situacijos.
 5. Sukurtas video blogas ar interviu su politikais jaunimui aktualia tema.
 6. Parengti įvertinamieji pranešimai apie politinį jaunų žmonių (mokinių) sąmoningumą. Kiekvieno susirinkimo metu mokiniai dalyvaus apklausoje, rengs ir pristatys pranešimus, dalyvaus diskusijose, kurios išgrynins mokinių suvokimą nagrinėjamu klausimu, parengs rekomendacijas politikams ir mokyklų valdytojams.
 7. Sukurta dokumentinė apybraiža ar dokumentinis filmas apie mokinių pasaulinę patirtį „Politika ir socialinė media“ (interviu, TV, radias, internetas).
 8. Mokiniai patobulins retorikos ir iškalbos kompetencijas.

Visi projekto partneriai rengs pranešimus, pristatymus; video blogus, plakatus, dokumentinius filmus bei dainų, eilių ar simbolinių tekstų pristatymus. atliks tyrimus, sukurs projekto Logo, dalyvaus diskusijose, debatuose, TED pokalbiuose, ruoš medžiagą projekto internetiniam puslapiui.

Pagrindinės temos parinktos pagal EU komisijos nuorodas:

 • EU piliečiai, EU sąmoningumas ir demokratija.
 • Politikos lygio pasiekimas – dialogas su sprendimų priėmėju.
 • Socialinis dialogas.

Parengė projekto koordinatorė Iveta Ambrulaitienė