Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Žmogui, kuris žino, kur eina, pasaulis duoda kelią. Kelią į laimę, kelią į sėkmingos karjeros viršūnę.
D. S. Džordanas

TIKSLAS – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

UŽDAVINIAI:
skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;
padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.


Ugdymą karjerai mokykloje koordinuoja Laimutė Lendraitienė

Ugdymo karjerai klausimais mokinius, mokytojus ir tėvus konsultuoja – ugdymo karjerai koordinatorė L. Lendraitienė (301 kab.)


Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai (laimetstar@gmail.com)

Naudingos nuorodos:

  • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
  • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
  • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai “Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt
  • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
  • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
  • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
  • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
  • Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt