Ugdymas karjerai

Mokiniams teikiamas profesinio orientavimo paslaugas sudaro keturios paslaugų grupės:

 • Ugdymas karjerai;
 • Profesinis konsultavimas;
 • Profesinis informavimas;
 • Profesinis veiklinimas.

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.
Profesinio konsultavimo tikslas – padėti išsiaiškinti mokinio stiprybes ir silpnybes, galimybes ir tikslus, įvertinti karjerai svarbius mokinio veiksnius; ( grupinės konsultacijos 5-8 kl.)
Profesinio informavimo tikslas – rinkti ir tvarkyti profesinio informavimo tikslinių grupių poreikius atitinkančią informaciją, padaryti ją prieinamą teikti kiekvienam asmeniui ar asmenų grupei, sudaryti sąlygas priimti racionalius profesijos rinkimosi ir karjeros projektavimo sprendimus, derinti saviraiškos ir individualius asmenybės tobulėjimo poreikius su darbo rinkos reikalavimais;
Profesinio veiklinimo tikslas – įgyti praktinių ir patyriminių su profesija, karjera ir darbo pasauliu susijusių žinių ir įgūdžių.

Teikiamoms paslaugoms rekomenduojamas skirti laikas:

Karjeros modelio grupės 1-4 kl. 5 val. mokslo metams. Iš kurių 3 val. ugdymas karjerai, 2 val. informavimas (įskaitant profesinį veiklinimą).

Karjeros modelio grupės 5-8 kl. 9 val. mokslo metams. Iš kurių 4 val. ugdymas karjerai, 1 val. grupinis konsultavimas, 4 val. Informavimas (įskaitant profesinį veiklinimą).

Įvykusių veiklų trumpa apžvalga

Informacija apie specialistą

Vitalija Mišinskaitė
Karjeros specialistė (316 kab.)
Tel. 865846049
El. paštas vitalija.misinskaite@pamarioprogimnazija.lt

Darbo laikas:

Pirmadienis  7.54-16.30
Antradienis  7.54-16.30
Trečiadienis 7.54-16.30
Ketvirtadienis 7.54-16.30
Penktadienis Žibų pradinėje mokykloje (8.00-15.42)
Pietų pertrauka 11.30-12.00

Naudingos nuorodos:

 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė – www.mukis.lt
 • Profesijų aprašymus rasite atviroje informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemoje – www.aikos.lt
 • Informacija apie mokslo ir studijų programas, mokyklas Lietuvoje ir užsienyje. Leidiniai „Kur stoti?”. forumas. Nuorodos – www.kurstoti.lt
 • Karjeros planavimas. Profesijos. Testai. Literatūra – www.euroguidance.lt
 • Informacija apie galimybę studijuoti toliau – www.kurstudijuoti.lt
 • Lietuvos mokyklų tinklas. Adresai, programos ir pan. – www.tinklas.lt
 • Lietuvos darbo biržos svetainė – www.ldb.lt
 • Valstybinė jaunimo reikalų taryba – www.jrd.lt

Ugdymas karjerai veiklos 2023-2024 m. m.

Atnaujinta 2024-06-20