Kontaktai

Direktorius Jonas Bendžius

El. paštas direktorius@pamarys.silute.lm.lt Tel. 8 441 62226

Raštinė Raštvedė Sandra Subačienė

El. paštas: rastine@pamarys.silute.lm.lt Tel. Nr. 8-441-62217

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vitalija Kurpeikienė

El. paštas vitalija.kurpeikiene@gmail.com Tel. 8 441 61524

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Chockevičienė

El. paštas violeta.chockeviciene@gmail.com Tel. 8 441 62217

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Aušra Vaitauskaitė

El. paštas pavaduotojas@pamarys.silute.lm.lt Tel. 8 441 61524

Mokyklos ūkvedys Jonas Dragenis

El. paštas ukvedys@pamarys.silute.lm.lt Tel. 8 441 62228

Buhalterija Vyr. buhalterė Eglė Tarozienė

El. paštas: buhalterija@pamarys.silute.lm.lt Tel. Nr. 8-441-62228