Kontaktai

Direktorius
Jonas Bendžius

El. paštas direktorius@pamarys.silute.lm.lt
Tel. 8 441 62226

Raštinė
Raštvedė Sandra Subačienė

El. paštas: rastine@pamarys.silute.lm.lt
Tel. Nr. 8-441-62217

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Vitalija Kurpeikienė

El. paštas vitalija.kurpeikiene@gmail.com
Tel. 8 441 61524

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Chockevičienė

El. paštas violeta.chockeviciene@gmail.com
Tel. 8 441 62217

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Aušra Mačiulienė

El. paštas pavaduotojas@pamarys.silute.lm.lt
Tel. 8 441 61524

Mokyklos ūkvedys
Jonas Dragenis

El. paštas ukvedys@pamarys.silute.lm.lt
Tel. 8 441 62228

Buhalterija
Vyr. buhalterė Eglė Tarozienė

El. paštas: buhalterija@pamarys.silute.lm.lt
Tel. Nr. 8-441-62228