Mokytojai

RUSNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS   2017-2018 m. m.

 

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Violeta Domanskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
2. Danutė Freitikienė Biologijos mokytoja metodininkė
3. Vladas Freitikas Technologijų vyr. mokytojas
4. Eglė Januškienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
5. Regina Juškienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybos kategorija, rusų kalbos mokytoja metodininkė
7. Dalia Kubilienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, šokių mokytoja
8. Reda Kuisienė Specialioji pedagogė metodininkė
9. Violeta Lengvinienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
10. Solveiga Mockienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė, istorijos mokytoja
11. Angelė Noreikienė Socialinė pedagogė metodininkė
12. Angelina Sudeikienė Matematikos mokytoja metodininkė, informacinių technologijų moytoja
13. Nijolė Stankienė Pradinių klasių mokytoja metodininkė
14. Aušra Šlažienė Muzikos mokytoja metodininkė
15. Jolita Švagždienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė,
etikos mokytoja
16. Stefanija Venckienė Anglų kalbos vyr.  mokytoja
17. Romina Gilija Zamuškienė Dailės vyr. mokytoja, kūno kultūros mokytoja
18. Nijolė Peteraitienė Fizikos vyr. mokytoja
19. Aldona Bliūdžiuvienė Auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
20. Vida Grabauskienė Vyr. auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
21. Irena Liudytė Auklėtoja metodininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė
22. Aldona Šėmaitytė Auklėtoja metodininkė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė