Projekto aprašymas Project description

LietuvaLatviaDanija

               LITHUANIA                                                     LATVIA                                            DENMARK  

Please visit the  websites of all partners by clicking on the country

„Influence of Kinesthetic Teaching and Learning upon the Development of the Students’ Educational Quality”

     Kinesthetic method of teaching is modern and worth while using it at school. All schools – partners will be given opportunities to develop students’ teaching/learning quality as innovative kinesthetic teaching methods will be used. It will help to improve students’ learning motivation and knowledge, develop quality, innovation and creativity in education, develop and strengthen cooperation between the Northern and Baltic states, including languages and cultures. Various kinesthetic teaching methods will be shown at the lessons to practice and the experience on  the topic gained will be shared with other schools’ colleagues. All the project material will be collected and presented in a released Methodical Book, workshops and in the international conference, including a CD with the examples of the lessons so that teachers could have opportunities to develop their pedagogical and didactical methods of teaching.

     Projektas labai naudingas mokyklai, mokytojams, mokiniams, nes skatina taikyti kinestetinius metodus mokinių mokyme(si). Projekte dalyvauja trys užsienio šalių partnerių mokyklos, kurios ugdymo procese taip pat taikys kinestetinius metodus. Tikimasi, kad tai skatins mokinių motyvaciją, mokymosi inovatyvumą ir kūrybiškumą, gerins žinių įsisavinimo kokybę, vystys ir stiprins bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių. Įvairūs kinestetiniai mokymo metodai bus taikomi pamokose ir neformaliajame ugdyme, bus vykdoma tolesnė sklaida. Visą sukauptą medžiagą pristatysime mokyklos metodinėse grupėse, seminaruose bei tarptautinėje konferencijoje. Projekto galutinis tikslas – keliomis kalbomis išleista metodinė knyga su CD, kurioje bus aprašyti pamokų pavyzdžiai, padedantys mokytojams stiprinti jų pedagoginę, didaktinę kompetenciją.

Parašykite komentarą