Veiklos sritys

Šilutės Pamario progimnazija vykdo šia programas:

  • pradinio ugdymo;
  • pagrindinio ugdymo;
  • neformaliojo švietimo.

Taip pat mokykloje teikiamos šios paslaugos:

  • soc. pedagogo;
  • sveikatos priežiūros specialisto;
  • psichologo;
  • logopedo;
  • spec. pedagogo;
  • bibliotekos;
  • ugdymo karjerai veiklos.