Ūkio subjektų priežiūra

Progimnazija neatlieka ūkio subjektų priežiūros.