Mokomės. Dalijamės. Augame

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0047

„Mokomės.Dalijamės.Augame“

2020 m. rugsėjo mėn. Šilutės rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Mokomės.Dalijamės.Augame“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ šioje projekto sutartyje nurodytam projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – projektui skirtos finansavimo lėšos),

Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos, Žemaičių Naumiesčio gimnazijos ir Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos matematikos rezultatai yra prasti. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama pagerinti šių trijų mokyklų 8 klasės mokinių matematikos akademinius rezultatus įdiegiant naują patyriminio ugdymo modelį. Matematikos patyriminio ugdymo modelis bus įdiegtas kiekvienoje besitobulinančioje mokykloje. Jis bus adaptuotas matematikos mokymo programai. Bus pridėta viena papildoma matematikos pamoka (modulis), kurioje klasės vaikai bus išdiferencijuoti į dvi grupes (mokiniai, kurių metinis matematikos vidurkis nesiekia 7 balų ir mokiniai kurių metinis vidurkis yra 7 ir daugiau). Tris modulio pamokas mokiniai mokysis per patyriminį ugdymą klasėje naudodamiesi interaktyvu ekranu (pvz: skaičiuos pastato rekonstrukcijai reikiamą plotą, medžiagų kiekius, braižys 3D projekcijas). 4-tają modulio pamoką, vyks į objektą ir vietoje matuos reikšmes, nustatinės reikiamus medžiagų kiekius, tvarkomus plotus. Kadangi patyriminio ugdymo modelis bus pritaikytas matematikos mokymo programai, jis tiesiogiai veiks ir gerins matematinius pasiekimus.

Projekto biudžetas – 77.896,37 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2020 m. rugsėjo 18 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos 2022 m. rugsėjo 18 d.

 

Detalesnę informaciją apie įgyvendinamą projektą gyventojai gali gauti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Planavimo ir plėtros skyriuje, adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė. Kontaktinis asmuo Karolina Bernotienė, Planavimo ir plėtros skyriaus viešojo administravimo institucijos specialistė, el. paštas: karolina.bernotiene@silute.lt, tel.: (8 441) 79 267