Mokytojų diena

Spalio 5 d. Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos mokytojai paminėjo Mokytojų dieną.

2020 m. spalio 2 d diena – Šilutės miesto pažinimo diena

2020 m. spalio 2 d. mokykloje vyko netradicinis ugdymas – kultūrinė pažintinė veikla „Šilutės miesto pažinimo diena“. Mokiniai su klasių vadovais ir mokytojais išgužėjo į Šilutę. Kiekviena klasė pasirinko temą, ką nori sužinoti apie Šilutę: 5a, 5e, 6a klasės – Šilutės istorija nuotraukose”, 5c klasė – “Keliauk. Pažink. Šilutė.”, 5d…

Projektas “Užsiaugink tropinį drugelį”

Mokykloje rugsėjo – spalio mėn. vykdomas projektas “Užsiaugink tropinį drugelį”. Mokiniai analizuoja drugio vystymosi ciklą: kiaušinėliai – vikšras – lėliukė – suaugęs drugys. Šiuo metu jie artimai susipažįsta su vikšro stadija.

INFORMACIJA ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

Planuojama, kad nuo 2020 metų kovo 30 dienos mokyklos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d., mokiniams bus ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.   Sekite informaciją Tamo dienyne.

Kas vyko, vyksta, vyks mokykloje?

KAS VYKO? 2020 m. kovo 16-20 d. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje. Apklaustos visos šeimos apie technines galimybes mokytis namuose. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is): a) Tamo dienynas – komunikavimui, užduotims, atliktiems darbams pateikti, vertinimui. b) Elektroninis paštas – komunikavimui, užduotims, atliktiems…