INFORMACIJA ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

Planuojama, kad nuo 2020 metų kovo 30 dienos mokyklos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d., mokiniams bus ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.   Sekite informaciją Tamo dienyne.

Kas vyko, vyksta, vyks mokykloje?

KAS VYKO? 2020 m. kovo 16-20 d. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje. Apklaustos visos šeimos apie technines galimybes mokytis namuose. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is): a) Tamo dienynas – komunikavimui, užduotims, atliktiems darbams pateikti, vertinimui. b) Elektroninis paštas – komunikavimui, užduotims, atliktiems…

Informacija dėl koronaviruso

Gerb. Tėveliai (globėjai, rūpintojai), Mokinių atostogos skelbiamos nuo 2020 m. kovo 16 d. iki kovo 27 d. Mokinių atostogų metu prašome užtikrinti, kad mokinai laikytųsi visų, šiam laikotarpiui nustatytų, prevencinių rekomendacijų dėl koronaviruso plitimo:1. Mokinai privalo kuo mažiau kontaktuoti su kitais žmonėmis (t. y. nesilankyti mieste,kavinėse, renginiuose, kitose jaunimo susibūrimo…