Dėl testavimosi

Gerbiami tėveliai/globėjai/rūpintojai, Primename, kad testavimas, kuris bus atliekamas tik su Jūsų raštišku sutikimu, yra labai svarbi priemonė, leisianti siekti saugumo progimnazijoje užtikrinimo. Testuojami bus tik tie mokiniai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašytinai sutinka dalyvauti testavime. Klasės vadovas mokiniui pateiks sutikimo formą dėl testavimosi. Formą pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).…

Informacija

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla keičia pavadinimą į Šilutės Pamario progimnazija.

Skelbiamas konkursas į Šilutės Pamario progimnazijos direktoriaus pareigas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 12,6 – 12,65 (priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo). Kvalifikaciniai reikalavimai: Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne…

Pristatymai apie Šveicariją, Vokietiją, Austriją

7d klasės mokiniai paruošė skaidres apie Vokietiją, Austriją, Šveicariją. Tema „Deutschsprachige Länder” („Vokiškai kalbančios šalys“).Vokiečių k. mokytoja V. Jančauskienė D. Šeputytės pristatymas D. Karenausko pristatymas V. Pužaitytės pristatymas G. Gomulekovo pristatymas

Integruota lietuvių kalbos – technologijų ir logopedinių pratybų veikla “Skirtukų, atvirukų ir aprašymų kūrimas apie tėvus, tėvynę Lietuvą”

5-10 klasių mokiniai kartu su mokytojomis J. Balčytiene, N. Kungeliene ir logopede J. Šikšniuviene vykdė integruotą lietuvių kalbos – technologijų ir logopedinių pratybų veiklą “Skirtukų, atvirukų ir aprašymų kūrimas apie tėvus, tėvynę Lietuvą”. Mokiniai kūrė eilėraščius, gamino skirtukus, rašė gražiausius tekstus mamytei, tėveliui, tėvynei!

Dėl mokinių priimtų į pirmas ir penktas klases

Informuojame, kad priimtų mokinių, į pirmas ir penktas klases, sąrašai bus paskelbti mokyklos I aukšto fojė 2021 m. birželio 2 d. 11.00 val. Į 1 klases priimtų mokinių dokumentų kopijas pateikite mokyklos raštinėje (101 kab.) nuo 2021 m. birželio 3 d. iki 2021 m. birželio 10 d. Pateikiami dokumentai: Mokinio…

10 a klasės praktinių studijų veikla „Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų architektūrinio ansamblio unikalumas“

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos 10a klasės mokiniai kartu su auklėtoja Birute Skuodiene praktinių studijų veiklai pasirinko temą „Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų architektūrinio ansamblio unikalumas“.Šilutės katalikų bažnyčia – daugumos mokinių ir jų tėvų Krikšto ir 1-osios Komunijos bažnyčia, pagrindinių religinių švenčių minėjimo ir svarbiausia pažinties su Dievo tiesomis vieta. Mokiniams…