Dėl mokinių priėmimo į pirmas ir penktas klases tvarkos

Mokinių priėmimas į pirmas ir penktas klases vykdomas vadovaujantis  „Mokinių priėmimo į Šilutės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu“. Priėmimas vyks nuo š. m. gegužės 18 d. iki birželio 10 d.  darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 14.00 val.Dokumentai priimami mokykloje. Atvykstant į mokyklą būtina laikytis visų saugos reikalavimų:…

Parama mokyklai

Brangūs Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai, Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 2 proc., o nuo 2020 m.  – 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius. Tai padeda mums kurti…

Mokyklinių uniformų matavimai

Naujų mokyklinių uniformų matavimai vyks 2020 m. birželio 18 dieną (ketvirtadienį), nuo 15.00 val. iki 19.00 val. Bus galimybė vietoje įsigyti naują uniformą bei marškinėlius.

INFORMACIJA ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMO

Planuojama, kad nuo 2020 metų kovo 30 dienos mokyklos mokiniai mokysis nuotoliniu būdu. Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 d. iki balandžio 3 d., mokiniams bus ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis, pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui.   Sekite informaciją Tamo dienyne.

Kas vyko, vyksta, vyks mokykloje?

KAS VYKO? 2020 m. kovo 16-20 d. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje. Apklaustos visos šeimos apie technines galimybes mokytis namuose. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is): a) Tamo dienynas – komunikavimui, užduotims, atliktiems darbams pateikti, vertinimui. b) Elektroninis paštas – komunikavimui, užduotims, atliktiems…