Biblioteka

Mokyklos biblioteka – informacijos centras

Tikslai:

 • teikti mokyklos nariams informacines paslaugas;
 • savo fondais ir veikla dalyvauti mokyklos ugdymo procese;
 • formuoti moksleivių informacinius įgūdžius.

Pagrindinis uždavinys – išmokyti mokytis. Tradicinį mokymą keičiame aktyviu bendradarbiavimu ir informacijos paieška, pagrįsta kasdien didėjančia naujų technologijų įtaka. Tai ugdo moksleivių informacinius gebėjimus.

Edukacinė veikla

 • Įkurtas PIT taškas.
 • Integruoti profesinį informavimą ir konsultavimą į ugdymo procesą bei įvairių metodinių grupių veiklą.
 • Vyksta pamokos panaudojant kompiuterines programas, video technikа ir multimedia.
 • Pedagogų metodiniuose užsiėmimuose aptariamas naujausių technologijų panaudojimas ugdymo procese.
 • Pristatomi mokykloje vykdomi projektai.
 • Vyksta seminarai mokyklos, rajono pedagogams.

Paslaugos

 • Dokumentų išdavimas.
 • Informacijos paieška pagal skaitytojų užklausas.
 • Informacijos paieška internete.
 • Mokomosios kompiuterinės programos ir CD-ROM’ai.
 • Konsultacijos darbui su kompiuteriu, multimedia.
 • Profesinis informavimas.

Remiantis LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 04 d. įsakymu Nr. ĮSAK- 2 ,,Dėl mokyklų aprūpinimo vadovėliais tvarkos“ Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje numatoma tokia aprūpinimo vadovėliais tvarka:

1. Atsakinga už vadovėlių užsakymą ir pirkimą yra mokyklos bibliotekininkė.

2. Užsakomų vadovėlių sąrašas sudaromas pagal:

 • mokinio krepšelyje esančių lėšų vadovėliams įsigyti limitą;
 • pateiktą galiojančių bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių ir jų komplektų sąrašą;
 • mokyklos poreikius.

3. Sprendimas dėl vadovėlių užsakymo pateikiamas mokyklos tarybos svarstymui ir aprobavimui.

4. Vadovėliai išduodami dalykų mokytojams.

5. Pametus, sugadinus vadovėlį, mokinys nuperka kitą vadovėlį.

6. Išvykstantys mokiniai vadovėlius palieka mokykloje.

Bibliotekos – informacinio centro statistika:

 • Fonduose – 44821spaudinys
 • Iš jų: 30908 vadovėliai
 • CD ir CD – ROM – 176
 • Video ir audio – 52
 • Išduodama – 18972 knygos
 • Skaitytojai – 592
 • 52 darbo vietos
 • Kompiuterizuotų vietų – 16

Darbuotojai:

Violeta Kraniauskienė;

Daiva Cirtautienė