Priėmimas

Priėmimas į 1 ir 5 klases

Gerbiami tėveliai, informuojame, kad nuo 2024 m. balandžio 8 d. 8.00 val. iki 2024 m. gegužės 10 d. 24.00 val. galima teikti prašymus dėl vaikų priėmimo mokytis į 1 ir 5 klases.
Prašymo formą priimti į bendrojo ugdymo mokyklas rasite čia.

Pastaba:
1. Jei vaikui (globotiniui) nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai pažymėkite tai prašyme;
2.  Pildant prašymą priimti į 5 klasę prie antrosios užsienio kalbos nurodykite, kokią kalbą renkatės
(rusų arba vokiečių).

Nustatytos formos prašymą dėl priėmimo į mokyklą siųskite el. paštu: priemimaspamarys@gmail.com

Pastaba: prašymai, atsiųsti anksčiau nei 2024 m. balandžio 8 d. 8.00 val., nebus registruojami.

Užregistravus Jūsų prašymą, Jūsų nurodytu el. paštu informuosime apie prašymo gavimą.

Į 1 klases priimtų mokinių dokumentų kopijas pateikite mokyklos raštinėje (101 kab.) nuo 2024 m. gegužės 20 d. iki 2023 m. gegužės 31 d.

Pateikiami dokumentai:
1. Mokinio asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai.

Į 5 klases priimtų mokinių dokumentų kopijas pateikite mokyklos administratoriui (111 kab.) nuo 2024 m. birželio 17 d. iki 2023 m. birželio 21 d.

Pateikiami dokumentai:
1. Mokinio asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar asmens tapatybės kortelės) kopija.
2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai.
3. 4 klasės baigimo pažymėjimo kopija.

Telefonai pasiteirauti:
Dėl priėmimo į 1 klases: 8 441 62275
Dėl priėmimo į 5 klases: 8 441 62276


            – bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos

Atnaujinta 2024-04-02