Vadovo ataskaita

Mokyklos vadovo 2023 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2022 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2021 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2020 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2019 m. veiklos ataskaita

Mokyklos vadovo 2018 m. veiklos ataskaita

Atnaujinta 2024-03-12