Sveikatos priežiūros specialistė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė – Jovita Naujokienė

Tel. +370 659 00 567
El. p. jovita.naujokiene@silutessveikata.lt 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veikla yra kompleksinė: pirmosios pagalbos teikimas, higienos normų laikymosi užtikrinimas, prevencinė ir projektinė veikla.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės veiklos uždaviniai:

Visuomenės sveikatos priežiūros 2024 m. mėnesių veiklų planai:

Atnaujinta 2024-06-25