Vizija, misija

Vizija:

  • Aktyvi bendruomenė, siekianti kaitos.
  • Moderni mokykla, ugdanti savarankišką, laisvą, dorą asmenybę, gebančią adaptuotis visuomenėje.

Misija:

  • Pamario pagrindinė mokykla atvira visuomenei, moderni, efektyvi, formuojanti vertybių sistemą, nuolat ieškanti, besimokanti, kurianti.
  • Mokykla teikia kokybišką pradinio ir  pagrindinio ugdymo išsilavinimą, orientuotą į šiuolaikiško savarankiško piliečio ugdymą, užtikrina mokinių saugumą, sudaro sąlygas mokinių gebėjimų ir kompetencijų tobulinimui.