Vizija, misija

Vizija:

Šilutės Pamario progimnazija – inovatyvi, aktyvi, atvira kaitai ir tobulėjimui mokykla, sudaranti sąlygas kiekvienam bendruomenės nariui patirti jo poreikius ir galias atitinkančią sėkmę.

Misija:

Teikti kiekvienam mokiniui kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies išsilavinimą, sudaryti sąlygas kokybiškam ugdymui(si) skirtingų gebėjimų mokiniams, užtikrinti saugią mokymosi aplinką.

Atnaujinta 2024-02-02