Projekto sklaida

Tarptautinis Comenius projektas „Atsinaujinanti energija“

Žmonės gausiai eikvoja baigtinius gamtos ištelkius (akmens anglį, naftą ir kt.). Tai nenumaldomai veda prie gamtos teikiamų turtų baigties. Dėlto būtina plėtoti technologijas, kurios padėtų kuo daugiau ir efektyviau panaudoti atsinaujinančius vietinius energijos šaltinius – vėja, saulę, vandenį, biomasę ir geoterminę energiją.

Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja  I.Ambrulaitienė subūrė mokinių ir mokytojų komandą, kurios nariai turėtų galimybę daugiau sužinoti apie alternatyvią energiją, o įgytomis žiniomis vėliau pasidalintų su Pamario pagrindinės mokyklos mokiniais, mokytojais bei projekto partneriais iš kitų šalių.

Rudens atostogų metu projekto dalyviai svečiavosi Kauno hidroelektrinėje ir Juozapavos saulės elektrinėje. Kauno hidroelektrinė – didžiausia atsinaujinančius vandens išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje, pastatyta 1960 m. Juozapavos saulės elektrinė- šiuo metu didžiausia Lietuvoje veikianti tokio tipo elektrinė.

Mokiniai šiuo metu  kuria logotipus, renka informaciją apie saulės energiją, ją verčia į anglų kalbą. Gruodžio pradžioje  7f klasės mokinė G. Proškinaitė ir 8d klasės mokinys T. Avižinis, lydimi projekto koordinatorės I.Ambrulaitienės ir direktoriaus pavaduotojos V. Kurpeikienės, vyks į Vokietiją. Ten susitiks su kitais projekto „Atsinaujinanti energija“ dalyviais iš Italijos, Anglijos, Turkijos, Suomijos, Lenkijos.

Projekto dalyvė vokiečių kalbos mokytoja V. Ežerinskienė

Parašykite komentarą