Komisijos, darbo grupės

Mokyklos vaiko gerovės komisija

Aušra Mačiulienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – komisijos pirmininkė;
Edita Rimkutė, socialinė pedagogė metodininkė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
Gabrielė Asiulevičienė, psichologė;
Violeta Chockevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Regina Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Angelė Noreikienė, socialinė pedagogė metodininkė;
Vitalija Kurpeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Reda Kuisienė, specialioji pedagogė metodininkė;
Dovilė Sūdžiūtė, Šilutės visuomenės sveikatos centro sveikatos priežiūros specialistė;
Jurgita Šikšniuvienė, logopedė metodininkė;
Jurgita Balčytienė, technologijų mokytoja metodininkė.
Reda Bernotienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė.

Mokyklos veiklos ir kokybės įsivertinimo darbo grupė

Irma Kelpšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
Dalia Jonaitienė, chemijos mokytoja metodininkė;
Vilma Nausėdienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja;
Elvita Simaitienė, biologijos mokytoja metodininkė.
Aušra Mačiulienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos veiklos ir kokybės įsivertinimo grupės koordinatorius.

Atnaujinta 2021-11-10