Komisijos, darbo grupės

Mokyklos vaiko gerovės komisija:

 1. Aušra Vaitauskaitė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui – komisijos pirmininkė;
 2. Edita Rimkutė, socialinė pedagogė metodininkė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
 3. Gabrielė Asiulevičienė, psichologė;
 4. Violeta Chockevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 5. Regina Juškienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 6. Angelė Noreikienė, socialinė pedagogė metodininkė;
 7. Vitalija Kurpeikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 8. Birutė Skuodienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 9. Reda Kuisienė, specialioji pedagogė metodininkė;
 10. Jovita Naujokienė, Šilutės visuomenės sveikatos centro sveikatos priežiūros specialistė;
 11. Jurgita Šikšniuvienė, logopedė metodininkė;
 12. Aušra Višinskienė, rusų kalbos vyresnioji mokytoja.
 13. Reda Bernotienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos sekretorė.

Mokyklos veiklos ir kokybės įsivertinimo darbo grupė:

 1. Danutė Venckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, darbo grupės pirmininkė;
 2. Irma Kelpšienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 3. Dalia Jonaitienė, chemijos mokytoja metodininkė;
 4. Sigutė Jurevičienė, matematikos mokytoja metodininkė;
 5. Aušra Vaitauskaitė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokyklos veiklos ir kokybės įsivertinimo grupės koordinatorius.

Atnaujinta 2019-03-26