RUSNĖS PROGIMNAZIJOS SKYRIUS

Kontaktai

Adresas: Neringos g. 29a, Rusnė, Šilutės r.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Juškienė

El.paštas: direktorius@rusne.lm.lt

Tel./faksas: 844158268