Socialinė pedagogė

Šilutės Pamario progimnazijoje dirba socialinės pedagogės:

1-4 kl.-  socialinė pedagogė metodininkė, Angelė Noreikienė.

5-8 kl.-  socialinė pedagogė metodininkė, Edita Rimkutė.

Socialinės pedagogės padeda įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Teikia mokiniui, jo teisėtiems atstovams ir pedagogams reikalingas socialines pedagogines paslaugas. Koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Siekdamos vaiko gerovės, socialinės pedagogės kuria saugią ir draugišką aplinką mokykloje, bendradarbiaudamas su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais ir kitomis institucijomis.

Atnaujinta 2022-03-28