Socialinė pedagogė

Mūsų mokykloje dirbančios socialinės pedagogės Edita Rimkutė ir Angelė Noreikienė:

  1. Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje.
  2. Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją.
  3. Teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais.
  4. Rūpinasi mažas pajamas, turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo klausimais.
  5. Bendradarbiauja su kitomis institucijomis.