Parama

Brangūs Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai,

Nuoširdžiai dėkoju Jums, kad pagal galimybes remiate mūsų mokyklą, skirdami 2 proc., o nuo 2020 m.  – 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Materialinė bei kitokia parama labai reikalinga. Jūsų dėka mokykla tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius. Tai padeda mums kurti saugią ir atvirą ugdymo(si) aplinką, sėkmingai įgyvendinti numatytus ugdymo(si) tikslus, projektuoti ir įgyvendinti naujas ir anksčiau svajotas idėjas.

Jūsų geranoriškumo dėka mokyklos sąskaita 2019 m. buvo papildyta 1179 Eur. Gautos lėšos buvo tikslingai panaudotos mokyklos ugdymo(si) bazės gerinimui – siekiant didinti saugumą senos vaizdo stebėjimo kameros pakeistos naujomis ir įrengtos dar 5 papildomos vaizdo stebėjimo kameros.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai.

Šiais metais parama iš GPM teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) iki 2020 m. liepos 1 d.

Nutarę šią paramą skirti mokyklai, Jūs galite tai padaryti užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą. Paprasčiausias ir greičiausias jo pateikimo būdas – elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą EDS adresu: http://deklaravimas.vmi.lt
VMI pagalbos tel. teikiant prašymą elektroniniu būdu: 1882/+37052605060.

Prašymą taip pat galima įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui atvykus į artimiausią skyrių (kai bus atnaujinta skyrių veikla) arba atsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą) į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Duomenys reikalingi pildant prašymo formą:
• 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas
• 2 laukelyje – Jūsų telefono numeris
• 3V laukelyje – Jūsų vardas
• 3P laukelyje – Jūsų pavardė
• 4 laukelyje – Jūsų adresas
• 5 laukelyje – rašyti 2019
• 6S laukelyje – žymėti varnelę
• E1 laukelyje – rašyti 2 (paramos gavėjas)
• E2 laukelyje – rašyti 190696633
• E4 laukelyje – rašyti 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamo mokesčio dalį mokyklai
• E5 laukelyje – nurodyti iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate paramą – pildoma tik norint pajamų mokesčio dalį skirti ilgiau kaip 1 metus – vėliausiai iki 2023 m.

Nuoširdžiai dėkoju visiems, nusprendusiems 1,2 proc. GPM dalį skirti Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai.

Pagarbiai,
Direktorius Jonas Bendžius