Projekto aprašymas The Poject Description

Lietuva  Latvia Danija estonia_640 estonia_640

Šilutės Pamario pagrindinė mokykla, Silute, Lithuania

Slokas pamatskola, Jurmala, Latvia

Byvsklolen, Ringsted, Denmark

Paikuse Põhikool, Paikuse, Estonia

MTÜ Kool 21. Sajandil, Tallinn, Estonia

Please visit the websitesof all partners by clicking on the country
Nordplus Junior International Project „Influence of Kinesthetic Teaching and Learning Upon the Development of the Students’ Educational Quality – Part 2” No. NPJR-2015/10085
This project is the continuation of the current project financed by Swedish Council for Higher Education (UHR).
The aim of the project is the same – to improve students’ quality of education. But the objectives of the project are different: to create and use indoor/outdoor educational playgrounds for kinesthetic teaching/learning methods; to disseminate the material collected among the new partners and to strengthen cooperation between the Scandinavian and Baltic countries. The coordinating school will prepare a detailed action plan for 2 years.
Each school-partner will collect, systemize and make 4 indoor/outdoor educational playgrounds. All pictures of the established playgrounds will be collected into CDs and will be disseminated on the website of the coordinating school. All school partners undertake to disseminate their experience on the regional and the state level.
During each school-partners’ meeting 5-7 kinesthetic teaching/learning methods, brain breaks will be trained and adapted, also indoor/outdoor playgrounds and educational items will be tested. Each partner will show 2-7 open lessons with kinesthetic teaching/learning methods. These lessons will be discussed on and adapted. This practice will be presented to the partners’ school staff during teachers’ methodical meetings and on the stands. The school-coordinator will prepare 6 hours’ plan of workshop which will be disseminated among the partners and it will be used for project dissemination among social partners and other institutions.
NORDPLUS programos tarptautinio projekto „Kinestetinio mokymo(si) įtaka mokinių ugdymo(si) kokybės gerinimui“
Projekto pagrindinis tikslas – gerinti mokinių ugdymo kokybę. Šis tikslas bus įgyvendinamas panaudojant mokyklos atviras erdves, dalijantis sukaupta gerąja patirtimi su partneriais, gilinant kultūrinį istorinį Skandinavijos ir Baltijos šalių pažinimą.
Projekto metu planuojama surinkti, susisteminti medžiagą apie mokyklos erdvių panaudojimą kinestetiniam mokymui. Kiekviena mokykla-partnerė, atsižvelgdama į edukacinius poreikius ir architektūrines galimybes, sukurs po 4 edukacines erdves. Projekto koordinatorius paskirs visiems partneriams po lygią biudžeto dalį priemonėms (dažams, lipniai juostai, popieriui, laminavimo lapams, teptukams, skiedikliams ir pan.) įsigyti. Kiekvienas partneris individualiai, savo jėgomis, įrengs edukacines erdves. Projekto pabaigoje visose 5-iose mokyklose-partnerėse bus įrengta ne mažiau kaip po keturias mokomąsias erdves – viso ne mažiau kaip 20 erdvių. Kiekviena mokykla-partnerė nupaveiksluos savo įrengtas erdves ir nuotraukas atsiųs koordinatoriui. Nuotraukos apie sukurtas edukacines erdves bus publikuojamos koordinuojančios mokyklos internetiniame puslapyje – pagrindiniame projekto tinklalapyje. Taip pat bus sudaryta šių nuotraukų kolekcija CD laikmenose.
Projekto metu vyks pastovus naujųjų partnerių supažindinimas su surinktais ir adaptuotais kinestetiniais mokymo(si) metodais. Kiekviename šalių partnerių susitikime naujiems partneriams planuojama pristatyti, išbandyti ir aptarti 5 – 7 kinestetinius mokymo(si) metodus bei “smegenų pertraukėles”. Viso su naujais partneriai bus išbandyta ir aptarta 20-28 mokymo(si) metodai ir “smegenų pertraukėlės”. Lankomoje mokykloje partnerių susitikimų metu partneriai įsipareigoja surengti 2-3 atviras pamokas, kuriose bus taikomi kinestetiniai mokymo(si) metodai, bei dalintis šia patirtimi su savo socialiniais partneriais. Viso projekto metu bus pravesta 10-15 atvirų pamokų, kuriose numatoma taikyti kinestetinius mokymo metodus. Efektyviam patirties perdavimui būtina įsigyti priemonių, kurios nebuvo dėl patirties stokos suplanuotos. Todėl visi partneriai iš koordinatoriaus gaus vienodus priemonių komplektus: kauliukų rinkinius, laminavimo lapus, kreidą, popieriaus, spausdintuvo dažus, virves ir pan. Sukauptos patirties perdavimas naujiems partneriams prasidės 2015 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje, tarptautinėje metodinėje konferencijoje-seminare, kuris buvo suplanuotas ankstesniame projekte.
Šalia švietėjiškos veiklos kiekvieno mokyklų partnerių susitikimo metu vyks intensyvus kultūrinis-istorinis šalies pažinimas. Planuojama partnerių susitikimo metu vieną dieną skirti šalies “šeimininkės” pažinimui. Todėl bus rengiamos ekskursijos 100-150 km atstumu nuo mokyklos partnerės į žymias kultūrines-istorines vietas, lankomi muziejai ir panašiai.
Aptarti metodai, aplankytos vietos ir kita informacija bus užfiksuota dienoraščiuose, pildomuose mokyklų-partnerių susitikimų metu. Remiantis dienoraščiuose surinkta medžiaga bei nuotraukomis projekto dalyviai darys partnerių susitikimų sklaidą savo mokykloje bei už jos ribų.
Parašykite komentarą