Darbo taryba

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – LR DK) nustato darbdaviams pareigą – steigti darbo tarybas.
Darbo taryba yra nepriklausomas, visiems darbuotojams atstovaujantis organas. Pagrindinės darbo tarybos funkcijos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas – dalyvauti darbdavio informavimo ir konsultavimo procedūrose, susijusiose su darbo, socialinėmis ir kitomis darbuotojams aktualiomis sąlygomis.

KADA RENKAMA DARBO TARYBA?
Darbo taryba darbdavio iniciatyva sudaroma:

 • kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra 20 ir daugiau darbuotojų;
 • kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų;
 • kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančių kelių profesinių sąjungų, kurių nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų;

Darbo taryba sudaroma trejų metų kadencijai.

KIEK NARIŲ SUDARO DARBO TARYBĄ?

Tarybos narių skaičius priklauso nuo darbuotojų skaičiaus:

 • darbuotojų yra iki 100 – 3 darbo tarybos nariai;
 • darbuotojų yra nuo 101 iki 300 – 5 darbo tarybos nariai;
 • darbuotojų yra nuo 301 iki 500– 7 darbo tarybos nariai;
 • darbuotojų yra nuo 501 iki 700 – 9 darbo tarybos nariai;
 • darbuotojų yra daugiau kaip 701 – 11 darbo tarybos narių

KAS GALI BŪTI RENKAMI DARBO TARYBOS NARIAIS?

Darbo tarybos nariais gali būti renkami darbuotojai, jei:

 • jie yra sulaukę 18 metų;
 • jų darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius (darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius;
 • jie rinkimų teisę turinčio darbuotojo kreipimusi yra pasiūlyti būti tarybos nariais darbdavio darbuotojų ir davę sutikimą būti renkami;

Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais.
Vienas rinkimų teisę turintis darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą į tarybos narius.

KAS GALI RINKTI DARBO TARYBOS NARIUS?

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.

 • Darbo tarybos rinkimuose dalyvauja ir balso teisę turi visi bent trijų nepertraukiamų mėnesių darbo santykius su darbdaviu turintys darbdavio darbuotojai;
 • Darbo tarybos rinkimuose nedalyvauja ir balso teisės neturi darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys.

Pirmuosius rinkimus vykdo rinkimų komisija, kurią įsakymu sudaro darbdavys.

Šilutės Pamario progimnazijos direktoriaus 2023 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V1-206 „Dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo“

Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas

Atnaujinta 2024-02-21