Projekto aprašymas

Mokyklos pristatymas (Presentation of Silute Basic School Pamarys)

Gabrielės ir Tado pristatymas apie saulės energiją Lietuvoje (Presentation about using of solar energy in Lithuania by Gabriele and Tadas)

Mokyklų partnerių susitikimas Lietuvoje  (Programme of partners’ meeting in Lithuania)

Tarptautinė metodinė konferencija (International Methodical Conference):

 1. Konferencijos programa (Invitation)
 2. Vydūno gimnazijos pranešimas (Presentation of Vydūnas Gymnasium)
 3. Juknaičių pagrindinės mokyklos pranešimas (Presentation of Juknaičiai Basic  School)
 4. Pamario pagrindinės mokyklos pranešimas (Presentation of Šilutė  Basic School Pamarys)
 5. Partnerių iš Lenkijos pranešimas (Presentation of partners from Poland)

Projektas “Interviu” (Student’s Project “Interview”):

 1. Projekto nuostatai (The Regulations of the Project)
 2. Pirmos grupės pristatymas (Presentation of the 1st group)
 3. Antros grupės pristatymas (Presentation of the 2nd group)
 4. Trečios grupės pristatymas (Presentation of the 3rd group)

Projekto integravimas su IKT (Project integration into ITC)

projektas         MANO            Laurakoo!!

kalvaityte         bardauskaite

Projekto integravimas fizikoje  (Project integration into Physic)

 1. Pristatymas “Vėjo energija Lietuvoje” – Ž. Kučinskas (“Wind Energy in Lithuania” by Z. Kucinskas)
 2. Pristatymas “Vandens energija” – M. Benkunskas (“Water Energy” by M. Benkunskas)
 3. Pristatymas “Energijos efektyvumas” – A. Šikšnius (“Efficiency of Energy” by A. Šikšnius
 4. Pristatymas “Energijos efektyvumas” – K. Macijauskas (“Efficiency of Energy” by K. Macijauskas

 

pav1     pav2  pav3     pav.4

 Projekto integravimas dailėje ir gamtoje (Project integration into Ant and Nature)

pav5     pav6        pav8     pav9

Projekto integravimas anglų kalboje ir informatikoje (Project integration into English and ICT)

Žodynėlis tema “Ekologiškas namas” (“Ecological House” glossary)

pav10

Mokinių skaitymo “Ekologiškas namas” įgarsinimas 1 (On-glide of students reading 1 “Ecological House”)

Mokinių skaitymo “Ekologiškas namas” įgarsinimas 2 (On-glide of students reading 2 “Ecological House”

 

 

Visą gyvenimą mokymosi programos Comenius 1.1  tarptautinis projektas
„Energija gyvenimui“

Trumpas Projekto aprašymas

„Energija gyvenimui“ projektas yra apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Mokiniai ir mokytojai dalyvaudami prisidės prie šioje srityje atliktų tyrimų. Dirbdami su projektu, taip pat ištirsime Europos skirtumus geografinės, istorinės, socialinės ir natūralios aplinkos kontekste. Taip pat vykdydami projektą „Energija gyvenimui“ norima skatinti ir įgyvendinti tarpkultūrinio švietimo idėją. Mokant atsakomybės tarpusavio santykiuose, atkreipiant dėmesį į gamtinės aplinkos materialines ir dvasines vertybes, ketiname atkreipti dėmesį į tai, kad žmonės baigia išnaudoti tradicinius energijos šaltinius, ir mums reikia skubiai skatinti atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą taip pat skatinti švietimą atsinaujinamų šaltinių klausimu. Mūsų veikla padės jauniems žmonėms suprasti, kad jie, kaip vartotojai, yra atsakingi už tvaraus pasaulio vystymąsi.
Projektas susideda iš penkių dalių, susijusių su penkių skirtingų energijos rūšių ištekliai. Penkios skirtingos energijos rūšys, kurias mes tyrinėsime bus: saulės energija, vėjo energija, vandens energija, geoterminė energija ir bioenergija. Kiekviena projekto dalis truks apie tris mėnesius. Dalyviai bus sutelkti į egzistuojančius energijos šaltinius jų regione ir parengs medžiagą apie šių energijos šaltinių taikymo galimybes. Kiekvienos dalies pabaigoje bus projekto susitikimas šalyje partnerėje ir surinkta medžiaga bus dalijamasi posėdžių metu. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie problemų tokių kaip šiltnamio efektas ir ozono sluoksnio mažėjimas nagrinėjimo.

Mūsų epochoje, energijos ištekliai turi tiek daug reikšmės, kad yra baisu pagalvoti, kad žmonės gali pritrūkti energijos išteklių. Įsivaizduokite, kad vieną dieną mes nebeturime elektros energijos. Visa kasdieninė veikla artina pabaigą. Todėl gamtinių energetinių išteklių naudojimas yra labai svarbus. Mes turime naudoti išteklius, kurie suteikia mažiausią žalą aplinkai ir kurie gali atsinaujinti. Deja, žmonės nėra atsargūs vartodami energijos išteklius. Štai kodėl mes turime atkreipti dėmesį į atsinaujinančius gamtiniu energijos išteklius ir į problemą, kad žmonija yra prie pasaulio energetikos krizės slenksčio. Taigi alternatyvūs energijos šaltiniai turėtų būti nustatyti, ir žmonės turėtų būti skatinami naudoti energijos šaltinius žymiai atidžiau. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl mes pasirinkome tokio temos projektą.

Taip pat be pagrindinės projekto idėjos mokiniams bus formuojami pagrindiniai įgūdžiai susieti su jų ateities darbais. Jie mokysis veikti ir keliauti daugiatautėje aplinkoje – naudodami bendrą kalbą, dirbdami su skirtingų tautybių ir kultūrų žmonėmis siekiant vieno tikslo susieto su projekto idėja. Ir galiausiai jie galės labiau įvertinti savo jėgas ir gebėjimus.

Projekto tikslai ir strategijos

Mūsų konkretūs projekto tikslai yra šie:
– Stebėti įvairių šalių atsinaujinančius energijos išteklius ir pristatyti savo taikomas sistemas.
– Padidinti mokinių žinias apie gamtinę aplinką ir formuoti atsakomybę už išteklių išmintingą naudojimą.
– Kovoti su pasauliniu atšilimu.
– Aptarti atsinaujinančių energijos išteklių poveikį žmonių sveikatai.
– Vystyti bendravimą taikant IKT ir mokyti kuo efektingiau jas naudoti.
– Aptarti atsinaujinančių energijos išteklių indėlį į ekonomiką.
– Išnagrinėti sritis, kuriose gali būti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, nurodant jų naudojimo privalumus ir trūkumus.

– Skatinti bendradarbiavimą tarp studentų, nes jie ne tik turi dirbti kartu su projekto užduotimis, bet taip pat susipažinti su projekto vykdymo strategija – vykdant projekto planavimą, įgyvendinimą ir kontrolę.
– Ieškoti būdų pritaikyti atsinaujinančius energijos išteklius, žmonių su negalia naudai.
– Atliekant tam tikrus eksperimentus projekto metu, parodyti mokiniams galimybę lavintis vykdant tam tikrą veiklą.
– Paskatinti mokinius aktyviai dalyvauti projekte ir toliau skleisti savo patirtį bendruomenėje.
– Skatinti mokinių pasitikėjimą savimi dalyvaujant projekto vykdymo komandoje.
– Mokyti ir aktyviai praktikuoti užsienio kalbą projekto metu.
– Vykdyti tarpkultūrinį bendradarbiavimą siekiant užtikrinti Europos kultūrų tarpusavio supratimą.
– Išnagrinėti, kiek pamokų yra skiriama temai apie energijos išteklių ir ypač atsinaujinančius energetinius išteklius mokymo programose.
– Plėtoti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius.

Šiame projekte siekiama spręsti šiltnamio efekto ir ozono sluoksnio plonėjimo problemas. Mes taip pat norime atkreipti dėmesį į tai, kad žmonės baigia išnaudoti tradicinius energijos šaltinius, ir reikia skubiai skatinti atsinaujinančių gamtos išteklių naudojimą.

Projekto reikšmė intensyvinant Europinį bendradarbiavimą

Projektu siekiama skatinti didesnį Europos atsakomybės jausmą tiek savo bendruomenėje, tiek dirbant tarptautiniu lygmeniu. Projektas padės kurti supratimą apie problemą/as, turinčią įtakos įvairių tautų sprendimams. Projektas taip pat yra priemonė kurti asmeninius ryšius ir draugystę, kuri padės pasiekti bendros Europos gerovės.

Mokytojams projektas skatins naujų darbo ir mąstymo būdų atsiradimą, tokiu būdu suteikiant galimybę tobulėti profesinėje srityje. Mokytojai gaus galimybę išbandyti naujus pedagoginius metodus. Jie bus motyvuojami toliau plėtoti savo užsienio kalbos ir IKT gebėjimus. Jie padės savo mokiniams tapti unikalios neįkainuojamos kultūros mainų dalimi.

Šiuo atžvilgiu projektas padės padidinti kiekvienos mokyklos mokymo ir mokymosi kokybę. Tokia, partnerystė leidžia mokytojams ir mokiniams formuoti artimesnius tarpusavio ryšius, kurie didins pasitikėjimą santykiuose tarp mokytojo ir mokinių, net bendradarbiaujant per „sienas“.

Pirma, mes tikimės, kad mokiniai patobulins savo socialinius ir asmeninius (kalbinius, bendravimo, psichikos) įgūdžius Europos kontekste. Taip pat sustiprės pastabumas į socialinius-kultūrinius skirtumus tarp skirtingų tautybių. Mokiniai greičiau atkreips dėmesį į problemas atsirandančias kitose Europos valstybėse. Mokiniai bus labiau motyvuojami darbui nes jų auditorija bus tarptautinė, jie jaus didesnį atsakomybės jausmą pristatydami savo darbus.

Antra, bendradarbiavimas leis partnerių mokyklų komandoms bei administracijai palyginti ir įvertinti mokinių kompetencijų portfelį Europos kontekste.

Trečiasis aspektas yra, kad dalyvaujančios mokyklos turės galimybę įgyvendinti naujus mokymo bei mokymosi stilius ir naujas įsivertinimo formas.

Aprašyma parengė projekto koordinatorė I. Ambrulaitienė

Leave a Reply