Darbo užmokestis

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)

Pareigybės pavadinimas2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičiusI ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis2020 m.
Direktorius1*    
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui52301    
Vyriausioji buhalterė1*    
Ūkvedys1*    
Socialinis pedagogas21435    
Logopedas1*    
Psichologas1*    
Mokytojas ekspertas1*    
Mokytojas – metodininkas491287    
Vyr. mokytojas221101    
Mokytojas7693    
Auklėtoja – metodininkė2*    
Vyresnioji auklėtoja1*    
Auklėtoja1*    
Specialusis pedagogas1*    
Mokytojo padėjėjas2751    
Raštvedė1*    
Bibliotekininkas21069    
Inžinierius2974    
Auklėtojo padėjėja3734    
Vairuotojas2743    
Valytojas13607    
Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas6607    

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo” 18 p.