Darbo užmokestis

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)

Pareigybės pavadinimas2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičiusI ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis2020 m.
Direktorius1**   
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui423012248   
Vyriausioji buhalterė1**   
Ūkvedys1**   
Socialinis pedagogas214351480   
Logopedas1**   
Psichologas1**   
Mokytojas ekspertas1**   
Mokytojas – metodininkas4912871295   
Vyr. mokytojas2211011103   
Mokytojas7693682   
Auklėtoja – metodininkė2**   
Vyresnioji auklėtoja1**   
Auklėtoja1**   
Specialusis pedagogas1**   
Mokytojo padėjėjas2751763   
Raštvedė1**   
Bibliotekininkas210691087   
Inžinierius2974988   
Auklėtojo padėjėja3734767   
Vairuotojas2743818   
Valytojas13607607   
Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas6607607   

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo” 18 p.