Darbo užmokestis

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)

Pareigybės pavadinimas2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) (Eur.)
Darbuotojų, einančių šias pareigas skaičiusI ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis2020 m.
Direktorius1*****
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui3,523012248232823732313
Vyriausioji buhalterė1*****
Ūkvedys1*****
Socialinis pedagogas214351480142015261456
Logopedas metodininkas1*****
Psichologas1*****
Mokytojas ekspertas1*****
Mokytojas – metodininkas4812871295122513901299
Vyr. mokytojas2011011103110712511141
Mokytojas7693682786771733
Auklėtoja – metodininkė2*****
Vyresnioji auklėtoja1*****
Auklėtoja1*****
Specialusis pedagogas1*****
Mokytojo padėjėjas2751763747747752
Raštvedė1*****
Bibliotekininkas210691087105010791071
Inžinierius29749884841165654
Auklėtojo padėjėja3734767708732735
Vairuotojas2743818794816793
Valytojas13607607607607607
Teritorijos, pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas4607607607607607
Akompaniatorius1   **
Skalbėjas1   **

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1721 “Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo” 18 p.