Viešieji pirkimai

2024 m. viešųjų pirkimų planas


Dėl pripažinimo netekusiu galios 2016 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr.V1-293


ŠILUTĖS PAMARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ VIDAUS TVARKOS APRAŠAS


2015 m. sausio 21 d. direktoriaus įsakymas Nr. V1-22 „DėL Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių patvirtintų Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V1-293 „Dėl Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo” 2, 9, 18, 21, 25, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 57 punktų pakeitimo.


2017 m. viešųjų pirkimų skelbimai

Atnaujinta 2024-07-17