Erasmus+ 2018 – 2020 Lenkija

2019 m. gegužės 25- birželio1d. vyko Erasmus+  tarptautinio projekto ,,Raise your voice, Cross your Borders’’ dalyvių susitikimas Lenkijoje

Susitikimo metu buvo vykdomos mokymo (si) veiklos. Susitikime dalyvavo mokiniai iš Lietuvos, Lenkijos, Italijos, Portugalijos, Olandijos. Pamario pagrindinės mokyklos komandą sudarė 6 mokiniai iš 7-8 klasių. Susitikimo metu mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose, edukacijose, vykdė  debatus, pristatė savo atliktus darbus.

2019 m.  gegužės 27 d. aplankėme Gdansko Europos solidarumo centrą, susitikome su jaunimo tarybos prezidente. 2014 m. liepos 31-ąją Gdansko atidarytas naujas modernus muziejus – Europos solidarumo centras. Jame pasakojama visa ,,Solidarumo’’ istorija su autentiškomis nuotraukomis, asmeniniais to laiko didvyrių daiktais. Šis istorinis pastatas parūdijęs ir pakrypęs. Viduje modernios konstrukcijos, su daugybe visus metus žaliuojančių augalų. Asmeniškai man Europos solidarumo centre įspūdingiausiai atrodė salė, kurios palubėje pritvirtinta daugybė darbininkų šalmų. Visi jie nukreipti į vieną pusę, tarsi eitų laisvės link. Šalmų reikšmė ta, kad kaip pirmą kartą Lenkijoje buvo pradėtas streikas prieš komunistų valdžią išeinant į gatves. Bet norėdami numalšinti streiką komunistai visus streikuojančius žmones susodino į kalėjimus. Antrąjį kartą streikas prasidėjo būtent Gdanske. Streikavo laivų gamyklos darbininkai. Išmokę ankstesnę streiko pamoką, darbininkai nebėjo į gatves, o užsibarikadavo gamyklos teritorijoje. Savo pavyzdžiu parodė, kaip riekia streikuoti. Susitikus su jaunimo tarybos prezidente mes uždavinėjome klausimus. Pati prezidentė mielai į juos atsakė ir pasižadėjo dar daugiau stengtis dalyvauti politikoje ir padėti jaunimui.

2019 m. gegužės 28 d. įvyko susitikimas su Lenkijos  prezidentu Lechas Valensa. Prezidentas papasakojo apie Lenkijos kovas už laisvę. Po to mokiniai galėjo užduoti įvairius klausimus, į kuriuos prezidentas mielai atsakė. Po klausimų jis mielai su visai fotografavosi. Vėliau visi galėjo nusifotografuoti su prezidentu Lechu Valensa. Kitoje dienos pusėje projekto Erasmus+ dalyviai pristatinėjo patriotines savo šalies dainas.

2019 m. gegužės 29 d. Aplankėme II-ojo pasaulinio karo muziejų. Muziejus atidarytas 2017 m. ir jame jau apsilankė  virš 100 tūkst. žmonių. Muziejaus pastatas pakrypęs į šoną. O pati ekspozicija yra po žeme. Muziejuje pilna autentiškų daiktų –juos sunešė lenkai ir kitų tautų žmonės, atsiliepę į muziejaus prašymą. Eksponatai buvo atnešti tam, kad būtų galima apie antrąjį pasaulinį karą pažiūrėti ne vien iš lenkų pusės, o ir iš kitų tautų pusės pvz. žydų, lietuvių ir t.t.

2019 m. gegužės 30 d. Aplankėme Štuthofo koncentracijos stovyklą. Visi projekto dalyviai  susitikome  prie Metropolio ir išvažiavome į  koncentracijos stovyklą. Kai atvykome mus pasitiko gidas, kuris  pravedė edukacinė užsiėmimą. Vėliau turėjome surašyti prioritetine tvarka tris svarbiausius dalykus savo gyvenime. Taip kiekvienas galėjome susimąstyti ir  pagalvoti kas kiekvienam gyvenime yra svarbiausia.        Atlikus užduotį ir pailsėjus pradėjome darbuotis. Gidas kiekvienos šalies  atstovams  išdalijo  po penkias bylas dokumentų, kuriuose buvo surašyti vardai pavardės, už ką ir kaip į šią stovykla pakliuvo, kada mirė. Nieko nelaukus pradėjome visi analizuoti dokumentus. Gidas mus pavedžiojo po koncentracijos stovyklos patalpas ir papasakojo apie šią stovyklą.

2019 m. gegužės 31 d. Paskutinė Erasmus+ projekto diena. Pristatome paskutinius Erazmus+ projekto darbus! Visi 8.30 val. susitikome mokykloje ir pasiskirstę į grupes  pristatinėjome surinktus duomenis ir faktus  iš trečiadienį vykusios ekskursijos iš antrojo pasaulinio karo muziejaus. Kai baigėm pristatinėti, ką sužinojome iš antrojo pasaulinio karo muziejaus, mokytoja išdalijo lapelius su skirtingais paveiksliukais. Mes turėjome susėsti į grupeles su savo draugais kurie gavo vienodus  paveiksliukus. Kai susėdome mokytoja kiekvienai grupei davė  po lapelį su tam tikra užduotimi ir  penkiais klausimais.  Grupę sudarė penki mokiniai iš kiekvienos šalies. Prasidėjo įdomus darbas. Bendrai visi grupėse aptarėme užduotį ir atsakymus į klausimus. Pasibaigus duotam laikui atlikti užduotį,  kiekviena grupė pristatė atliktą užduotį. Visiems pristačius gautas užduotis, atgal grįžome visi į savo šalies grupes  ir  aptarėme kokie žodžiai labiausiai  apibūdina Lietuvą tema „ politika ir laisvė„. Kai apsitarėme ir priėmėm vieningą nuomonę, turėjome tai pristatyti.

Šis projektas  mus išmokė bendradarbiavimo,  praplėtė suvokimą apie gyvenimą. Taip pat po projekto visi laisviau kalbėjome anglų kalba. Esame labai dėkingi Erasmus+ projekto rengėjams, mokytojams, kurie važiavo katu su mumis ir aišku tėveliams, kurie mus palaikė ir leido dalyvauti šiame projekte. Ir mes tikrai šiame projekte dalyvautume dar ne vieną kartą!

 

Fausta  Račaitė, 7b kl.

Mireta Pečiūraitė, 7b kl.