Mokinių patikrinimai 2018-2019

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 2019 m.

2019 metais balandžio – gegužės mėnesiais Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas bus vykdomas 2, 4, 6, 8 klasėse.
Nuo 2018–2019 m.m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę. Šiais mokslo metais NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.
2018–2019 m. m. planuojama vykdyti bandomąjį 8 klasės matematinio ir gamtamokslio ugdymo pasiekimų vertinimą elektroninėje erdvėje.

2019 m. standartizuotų testų tvarkaraštis

2019 m. NMPP pasiekimai:

4 klasių;
6 klasių;
8 klasių.

Daugiau informacijos rasite NEC puslapyje

                                                                                         Parengta pagal NEC informaciją