Projektų vadyba ir komandinis darbas

ES logo        vipt_logo

Nuo 2015 m. gegužės 18 d. Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje bus pradėtas vykdyti programos „Projektų vadybos akademija“ projektas „Projektų vadyba ir komandinis darbas“. Šį projektą inicijuoja Nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų (IRT) sektoriaus asociacija „Infobalt“ bei asociacija „Viešųjų interneto prieigos taškų asociacija „VIPT“ .
Mokiniai dalyvaudami „Projektų vadybos akademijos“ programoje , vykdys informacinių technologijų projektą „Projektų vadybą ir komandinis darbas“. Vykdydami projektą mokysis kurti virtualų vietovės gidą –įsitraukti į vietos bendruomenės aplinką, toje aplinkoje ieškoti idėjų , jas atrinkti, planuoti veiklas, laiką, išteklius, užduotis atlikti dirbant komandoje, pasiskirstant vaidmenimis, pažinti savo komandinius ir lyderiavimo vaidmenis.
Kurdami IT projektą mokiniai bandys į savo gyvenamąją vietą pažvelgti jauno žmogaus akimis, parodyti, ką jie mato svarbaus, kas jaunam žmogui aktualu jo miesto aplinkoje. Savo matymą perteiks kurdami virtualų gidą. Sukūrę savo gyvenamosios vietovės gidą, jį išbandys, pristatys vietos bendruomenei, bendroje mokinių konferencijoje.
Projekto tikslas – įgyvendinti ilgalaikį IT projektą, naudojant įvairius aktyvius mokymosi metodus mokyti prisiimti atsakomybę, generuoti idėjas, dirbti bendradarbiaujant, ugdyti lyderio savybes, skatinti atvirumą ir iniciatyvumą, sudaryti sąlygas jaunam žmogui labiau pažinti ir atskleisti savo asmenybę, pajusti savo reikšmę bendruomenėje ir bendruomenės reikšmę jo gyvenimui. Taip pat atliekant įvairias specifines užduotis (pateikiant, vizualizuojant, naudojant skaitmeninį turinį bei mobilias technologijas), gilinti informacinių technologijų žinias ir kompetencijas.
Šį projektą mokykloje vykdys vyr. informacinių technologijų mokytoja S. Saudargienė

Leave a Reply