Kontaktai

KONTAKTINIAI TELEFONAI SUSISIEKIMUI:

 Direktorius Jonas Bendžius (8 441) 62 226;

Raštinė (8 441) 62 217;

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui:

Violeta Choskevičienė – 8 612 87 897;

Vitalija Kurpeikienė (IKT koordinatorius) – 8 614 31887;

Aušra Mačiulienė – 8 682 11 903;

Regina Juškienė (Rusnės progimnazijos skyrius) – 8 612 20637

Ūkvedys Jonas Dragenis – 8 698 03 878.

Linas Gužauskas (IKT administratorius) – el. p. admin@stpm.silute.lm.lt

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS:

 

Socialinė pedagogė Edita Rimkutė – 8 610 19 811, el. p.: editapamarys@gmail.com;

Socialinė pedagogė Angelė Noreikienė – 8 618 76 701, el. p.: a.noreikiene@gmail.com

Psichologė Gabrielė Asiulevičienė – 8 644 43 939, el. p.: psichologegabriele@gmail.com;

Logopedė Jurgita Šikšniuvienė – 8 655 36 550, el. p.: logopede.pamarys@gmail.com;

Specialioji pedagogė Reda Kuisienė – 8 657 73 457, el. p.: kuisreda@gmail.com