Nuotolinis mokymas

Vaikams iš sunkumų patiriančių šeimų sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje!

Dėmesio! Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje.

Kviečiame teikti motyvuotą laisvos formos prašymą – elektroninį laišką, nurodant, kodėl svarbu Jūsų vaikui mokytis mokykloje (kokios priežastys), kokios reikalingos vaiko maitinimo sąlygos (pirks maistą mokyklos valgykloje, gauna nemokamą maitinimą, valgys atsineštą maistą), tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktus (kad būtų galimybė skubiai susisiekti ir pasitarti, informuoti) mokyklos Vaiko gerovės komisijos (VGK) pirmininkei elektroniniu paštu – pavaduotojas@pamarys.silute.lm.lt

Apie priimtus VGK sprendimus VGK pirmininkė informuos tėvus (globėjus, rūpintojus) ir klasės vadovą.

VGK pirmininkė Aušra Mačiulienė pavaduotojas@pamarys.silute.lm.lt , telefono nr. 8 682 11903

Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas


Informuojame, kad ugdymo procesas vyks nuotoliniu būdu:

 • 1-4 klasių mokiniams nuo 2021 m. sausio 4 d. iki sausio 31 d.
 • 5-10 klasių mokiniams nuo 2021 m. sausio 6 d. iki sausio 31 d.

Informuojame, kad karantino laikotarpiu visa informacija bus teikiama nuotoliniu būdu telefonais:

 

Direktorius Jonas Bendžius (8 441) 62 226;

Raštinė (8 441) 62 217;

Direktoriaus pavaduotojų ugdymui:
Violeta Chockevičienė – 8 612 87 897;
Vitalija Kurpeikienė – (8 441) 61 524; 8 614 31887
Aušra Mačiulienė – (8 441) 61 524; 8 652 11903

Ūkvedys: Jonas Dragenis – 8 698 03 878.

 

Mokinių ir jų tėvams (globaliems, rūpintojams) teikiama informacija apie „Tamo dienyną“. 


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad ugdymo procesas nuo 2020 m. gruodžio 14-22 d. 5-10 klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu.


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad ugdymo procesas nuo 2020 m. gruodžio 7-11 d. 5-10 klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu.


DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki gruodžio 04 d. 5-10 klasių mokiniams vyks nuotoliniu būdu.

Vaizdo pamokų tvarkaraštis skelbiamas Tamo dienyne.

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

Informuojame, kad ugdymo procesas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. vyks:

  • 1-4 klasių mokiniams pamokos vyks mokykloje.
  • 5-10 klasių mokiniai nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. (imtinai) mokysis nuotoliniu būdu.

DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO

 Informuojame, kad ugdymo procesas prasidės 2020 m. spalio 26 d. (pirmadienį).

 • 1-4 klasių mokiniams pamokos vyks mokykloje.
 • 5-10 klasių mokiniai nuo 2020 m. spalio 26 d. iki lapkričio 6 d. (imtinai) mokysis nuotoliniu būdu.

Nuotolinių pamokų laikas:

 1. 8.00 – 8.45 val
 2. 8.55 – 9.40 val
 3. 9.50 – 10.35 val
 4. 10.55 – 11.40 val
 5. 12.00 – 12.45 val
 6. 12.55 – 13.40 val
 7. 13.50 – 14.35 val

Atnaujinta 2021-01-26