Patirties sklaida

Metodinė-praktinė konferencija
„Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant”
2013-12-06

2013 m. gruodžio 6 dieną Vilniuje vykusi konferencija dar kartą atkreipė dėmesį į skaitymo balsu vaikams naudą, privalumus, skaitymo ir raštingumo sąveiką, taip pat iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams” tikslus, jų įgyvendinimo būdus, suteikė klausytojams vertingos metodinės informacijos, paskatino kryptingam edukacinių programų „Skaitančios mokyklos”, „Skaitantys vaikų darželiai” įgyvendinimui.
Konferencija buvo skirta raštingumo ugdymo skaitant balsu, skaitymo balsu metodikos ir didaktikos klausimams iškelti, aptarti, pasidalinti dalyvavimo iniciatyvoje „Visa Lietuva skaito vaikams” patirtimi ir rezultatais. Konferencijoje dalyvavo apie 130 iniciatyvos edukacinėse programose dalyvaujantys bei skaitymo balsu idėjas visoje Lietuvoje skleidžiantys kultūros, švietimo, socialinės sričių darbuotojai, iniciatyvos lyderiai, koordinatoriai, taip pat ir kitų ugdymo įstaigų pedagogai, bibliotekininkai, vaikų tėveliai, studentai. Pranešimus skaitė vaikų literatūros, raštingumo ugdymo bei skaitymo balsu vaikams ekspertai bei praktikai iš Lietuvos ir Lenkijos.
Konferenciją pradėjusi iniciatyvos „Visa Lietuva skaito vaikams“ ambasadorė Loreta Sungailienė aptarė iniciatyvos lyderių, koordinatorių glaudesnio bendradarbiavimo galimybės, numatyti veiksmai kitiems metams. Vertinga patirtimi dalijosi programų „Skaitančios mokyklos“ ir „Skaitantys vaikų darželiai“ lyderiai.
Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos edukacinės programos projekto „Skaitanti mokykla“ vadovė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Dalia Elena Solovjovienė pristatė pranešimą „Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos patirtis įgyvendinant edukacinę programą „Skaitanti mokykla”. Mokytoja pateikė pavyzdį, kaip sutelkti visą mokyklą prasmingam projektui. Ji pateikė išsamų „Skaitančios mokyklos“ 2013 metų tikslų ir uždavinių priemonių planą, pakomentavo, kaip jis buvo vykdomas, pateikė renginių ir vykdytų veiklų pavyzdžius, pasidalijo „Skaitančios mokyklos“ komandos surengtos respublikinės konferencijos rezultatais.

Daugiau skaitykite:
2013 12 06 vyks Metodinė-praktinė konferencija „Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant”
Konferencijos „Visa Lietuva skaito vaikams: raštingumo ugdymas skaitant” įspūdžiai

1      2      3

4      5      6

Respublikinė konferencija „Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas:
patirtys, pamokos, iššūkiai“

2013-10-24

Respublikinę konferenciją „Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai“ pradėjo Klaipėdos universiteto doc. dr. Janina Bukanienė. Ji pristatė pranešimą ir analizavo problemą „Kaip tampama mąstančiu skaitytoju“. Apie mokyklos ir mokytojo galimybes ugdant vaiko skaitymo interesus ir įgūdžius pranešimą “Mokinių skaitymo skatinimas Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje” pristatė Pamario pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė Dalia Elena Solovjovienė. Kraštietė, poetė Dalia Žibaitienė dalinosi gyvenimo patirtimi apie knygos ugdomąją galią šeimoje. Po bendrosios konferencijos dalies dalyviai dirbo sekcijose: „Vaikų skatinimas skaityti 1-4 klasėse“, „Vaikų skatinimas skaityti 5-10 klasėse“, „Bibliotekos vaidmuo ugdant aktyvų skaitytoją“, „Šeima – meilės knygai pradininkė“.
Sekcijose pranešimus pristatė Pamario pagrindinės mokyklos mokytojos:
Elvita Andriulionienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, “Mokinių skaitymo įgūdžių ir noro skaityti ugdymas 5 – 10 klasėse”.
Irma Kelpšienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, “Pradinių klasių mokinių požiūrio į skaitymą tyrimo analizė”.
Kaip skatina vaikus skaityti šeimoje patirtimi pasidalino Pamario pagrindinės mokyklos mokinių mamos: Idalija Ragelienė “Vaiko mįslė mamai”, Aurelija Žymančienė “Skaitau su mama”.
Konferencijos pabaigoje pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Laima Akucevičienė ir technologijų mokytoja Asta Memytė pristatė filmuką apie vaikų požiūrį į knygą “Kas knygutėje gyvena”.
Konferenciją organizavo Šilutės r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vida Nemanienė, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktorius Jonas Bendžius bei edukacinės programos projekto „Skaitanti mokykla“ komanda ir Šilutės r. švietimo pagalbos tarnyba.

Daugiau skaitykite: http://www.silutespsc.lt/?p=7070 Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: patirtys, pamokos, iššūkiai.

1      2      3

4      5      6

7      8      9

10      11      12

Respublikinė konferencija
“Mokinių skaitymo kompetencijų ugdymas: pamokos, patirtys, iššūkiai”
2013-10-24

Pristatytas filmukas “Kas knygutėje gyvena”
Autorės: Asta Memytė, technologijų mokytoja metodininkė;
Laima Akucevičienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Leave a Reply