Tarptautinis projektas „Skirtingos kultūros – skirtingi papročiai“

Tarptautinis projektas „Skirtingos kultūros – skirtingi papročiai“

Bendradarbiavimas tarp Šilutės Pamario pagrindinės ir Tangermündės Hinrich -Brunsberg mokyklų vyksta nuo 1995 metų. Per tą laikotarpį susipažinti su Vokietijos kultūra, papročiais, pagilinti kalbų žinias, turėjo galimybę daugiau negu 100 vokiečių bei anglų kalbas besimokančių mokinių. Mokiniai gyvena projekto dalyvių šeimose.

Daugiau nei dešimtį metų besitęsianti draugystė tarp mokyklų nenutrūko net sudėtingu mokyklų reformų metu. Buvusi Šilutės 4-oji vidurinė mokykla tapo dešimtmete Pamario pagrindine mokykla, o jos partnerinė mokykla Vokietijos miestelyje Schönhausen prie Elbės upės buvo uždaryta. Nepaisant to, buvusi Schönhausen dešimtmetės mokyklos direktorė Gisella Ahrends, panoro išlaikyti daugelį metų puoselėtus ryšius. Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai buvo pasiūlyta toliau bendradarbiauti su Tangermündės Hinrich -Brunsberg mokykla.

Tarptautinio projekto „Skirtingos kultūros, skirtingi papročiai“ pagrindiniai sumanytojai ir vykdytojai – Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos vokiečių kalbos mokytojai, direktorės pavaduotojai ugdymui Žydrė Kužmarskytė ir Helmutas Vaškaitis. Projekto tikslas – skirtingų papročių pažinimas, bendravimas ir tolerancija kitų kultūrų žmonėms. Projekte dalyvauja 7-8 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos.

Mokiniai ne tik keliauja, bet taip pat daro bendrus projektus, kurių metu susipažįsta su Lietuvos, Vokietijos, gimtojo miesto kultūra, papročiais, tradicijomis. Darbai pristatomi vokiečių kalba projekto dalyviams, su jais turi galimybę susipažinti abiejų bendradarbiaujančių mokyklų bendruomenių nariai. Tokiu būdu yra tobulinami mokinių vokiečių kalbos įgūdžiai, mokiniai suvokia, kaip svarbu yra mokytis kitų kalbų. Bendravimas ir bendradarbiavimas yra taip pat labai svarbūs aspektai. Viso projekto metu vyksta integracija su kitais dalykais (istorija, geografija, muzika, dailė ir kt), mokiniai išmoksta surinktą medžiagą sisteminti, apibendrinti, pateikti išvadas, kurti ir lavinti asmeninius gebėjimus.

„Skirtingos kultūros – skirtingi papročiai“. Projektas yra tęstinis, vyksta nuo 1994 metų. Projekto koordinatorius – direktoriaus pavaduotojas Helmutas Vaškaitis.

Daugiau nei du dešimtmečius tęsiasi draugystė tarp  Šilutės Pamario pagrindinės ir Tangermūndės  Hinrich- Brunsberg (Vokietija) mokyklų. Ji nenutrūko net sudėtingu mokyklų reformų metu.

Buvusi Šilutės 4-oji vidurinė mokykla tapo dešimtmete Pamario pagrindine mokykla, o jos partnerinė mokykla Vokietijos miestelyje Schönhausen prie Elbės upės buvo uždaryta. Nepaisant to, buvusi Schönhausen dešimtmetės mokyklos direktorė Gisella Ahrends, panoro išlaikyti daugelį metų puoselėtus ryšius. Šilutės Pamario pagrindinei mokyklai buvo pasiūlyta toliau bendradarbiauti su Tangermündės Hinrich – Brunsberg mokykla.

Rugsėjo pradžioje šilutiškiai moksleiviai vyko pas savo partnerius Vokietijoje. Mokiniai gyveno projekto dalyvių šeimose, keliavo, vykdė bendrus projektus, kurių metu susipažino su Lietuvos, Vokietijos, gimtojo miesto kultūra, papročiais, tradicijomis. Viso projekto metu mokslas nenutrūko: vyko integracija su istorija, geografija, muzika, dailė ir t.t., mokiniai mokėsi surinktą medžiagą sisteminti, apibendrinti, pateikti išvadas, kurti ir lavinti asmeninius gebėjimus.

Mokinius į Vokietiją lydėjo šio projekto pradininkai ir  vykdytojai –  Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas Helmutas Vaškaitis ir lietuvių kalbos mokytoja Regina Meškauskienė.

 

Tarptautinis tęstinis projektas „Skirtingos kultūros, skirtingi papročiai“

 

 

Leave a Reply