Kas vyko, vyksta, vyks mokykloje?

KAS VYKO? 2020 m. kovo 16-20 d.

 1. Jau turima pilna informacija apie mokytojų galimybes dirbti ne mokykloje.
 2. Apklaustos visos šeimos apie technines galimybes mokytis namuose.
 3. Priimtas sprendimas kokiomis priemonėmis bus vykdomas nuotolinis mokymas(is):
 4. a) Tamo dienynas – komunikavimui, užduotims, atliktiems darbams pateikti, vertinimui.
 5. b) Elektroninis paštas – komunikavimui, užduotims, atliktiems darbams pateikti.
 6. c) Ema pratybos – mokymuisi, užduotims atlikti, grįžtamajai informacijai gauti, vertinimui.
 7. d) Vaizdo pokalbiai (pagal mokytojų ir mokinių technines galimybes):
  • „Hangout“ pokalbiai – google;
  • WhatsApp;
  • Viber;
  •  
 8. Vaizdo pamokos – ZOOM (ne daugiau kaip 3 pamokos, konsultacijos per dieną)
 9. Mokytojai taikys kitus įrankius –asmeniškai ką moka ir yra išbandę, ką moka mokiniai.

 

 1. KAS VYKSTA? 2020 m. kovo 23-27 d.
 2. Mokytojai intensyviai mokosi virtualių mokymo būdų (virtualios pamokos, elektroninės pratybos).
 3. Mokytojai rengiasi nuotolinio mokymo pamokoms.
 4. Klasių vadovai komunikuoja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) pildydami Švietimo ir sporto ministerijos pateiktus klausimynus.
 5. Rengiamos atmintinės nuotoliniam mokymui(si) mokytojams, klasių vadovams, mokiniams bei mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Atmintinės bus pateiktos 2020 m. kovo 25 d. per Tamo dienyną.

 

III. KAS VYKS?

 1. Nuo 2020 m. kovo 30 d. pradedamas nuotolinis mokymas(is).
 2. Žengiant pirmuosius žingsnius į nuotolinį mokymą(si), svarbu laikytis susitarimų, tolerancijos.
 3. Spręsime visus iškilsiančius techninius trikdžius, ieškosime galimybių mokytis kiekvienam.

 

Linkime vieni kitiems supratingumo, kantrybės ir atsakingo požiūrio į nuotolinį mokymą(si).