Vasario 16 – oji

Vasario 14 dieną Pamario pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai minėjo vasario 16- ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. 5-10 klasių mokiniai su savo auklėtojais  gamino vėliavos spalvų vėjo  malūnėlius – laisvės simbolį, kūrė ketureilius Lietuvai, žiūrėjo dokumentinius filmus apie signatarus,  Vasario 16-osis akto paskelbimo aplinkybes. Vėliau aktų salėje vyko renginys, kurį visi kartu pradėjo ,, Tautiška giesme“, išklausė direktoriaus sveikinimus. Istorijos mokytoja V.Stanišauskienė trumpai apžvelgė istorijos laikotarpį nuo Mindaugo Lietuvos iki 1918 m. Vasario 16- osios. Mokytojos V.Matulės paruoštos mergaitės atliko dainą ,, Laisvė“.

Vėliau vaikų laukė staigmena – į renginį , mokytojos L. Gečienės pakviesti, atvyko Specialiųjų operacijų pajėgų ( SOP) Kovinių narų tarnybos vyrai. Jie demonstravo  filmus, pasakojo apie savo tarnybą, atsakinėjo į vaikų klausimus. Vėliau klausinėjo kariškiai, o vaikai už teisingus atsakymus gavo dovanėlių. Renginio pabaigoje vaikai  iš arti apžiūrėjo kovinių narų ekipuotę.

Istorijos mokytoja L.Gečienė