Tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

2019 m. lapkričio 14 d. vyks mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai:
  • 15.00 iki 17.30 val. vyks dalykų mokytojų susitikimai su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais)
  • 17.30 val. – visuotinis mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas/ paskaita aktų salėje. 
  • 18.10 val. – klasių tėvų susirinkimai.