Informacija tėvams

2019 m.  kovo 28 d. vyks 5 – 10 klasių mokinių tėvų susirinkimai:

15.00 val. – 17.20 val. – susitikimai su dalykų mokytojais;

17.30 val. – klasių susirinkimai.