2018 m. lapkričio 15 d. vyks mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas

 

15.00 – 17.20 val. – susitikimai su dalykų mokytojais;      

17.30 val. – visuotinis susirinkimas aktų salėje;

18.20 – 19.00 val. klasių susirinkimai.