Erazmus+ dokumentai

Erasmus+ projekto partnerių susitikimo programa Kipre 2018 m. sausio 22-28 d.

Erasmus + projekto partnerių susitikimo programa Lietuvoje 2017 m. spalio 2-8 d.

Erasmus+ programos mokyklinio ugdymo tarpmokyklinės strateginės partnerystės tarptautinio projekto “Kinestetinio mokymo (si) įtaka mokinių ugdymo (si) kokybei gerinimui” darbo grupė

Kinestetinio mokymo(si) metodo aprašymo forma

Erasmus+ projekto partnerių susitikimo programa Turkijoje 2017 m. gegužės 1-7 d.

Erasmus+ projekto partnerių susitikimo programa Anglijoje 2017 m. vasario 20-26 d.

Erasmus + projekto partnerių susitikimo programa Rumunijoje, 2016 m. gruodžio 5-11 d.