1,2 proc. parama

Gerbiami tėveliai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, bičiuliai, bendruomenės nariai, dėkojame Jums, kad esate kartu su mumis ir kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo, skirdami 1,2 % nuo pajamų mokesčio. Ši parama padeda Jūsų vaikams sukurti geresnes mokymosi sąlygas ir suteikia platesnes galimybes užklasinei veiklai. Pamario ugdymo(si) aplinka dėl Jūsų paramos tampa vis geresnė ir kokybiškesnė.

ATASKAITA APIE 1,2 PROC. PAGAL GPM PANAUDOJIMĄ UŽ 2022 METUS

2022-01-01 likutis – 0,00 Eur

Gauta iš VMI ir kita parama – 3767,00 Eur (iš jų 2400 Eur privataus asmens parama)

Likutis 2022-12-31 – 0,00 Eur

Eil. Nr.Lėšų panaudojimasLėšos ,Eur
1.Spintelė metalinė 4 durų (1800*600*500)1005,12
2.Stalo žaidimas233,30
3.Statybos remonto medžiagos ir darbai2528,58

ATASKAITA APIE 1,2 PROC. PAGAL GPM PANAUDOJIMĄ UŽ 2023 METUS

2023-01-01 likutis – 0,00 Eur

Gauta iš VMI ir kita parama – 1768,00 Eur (iš VMI) + 1396 Eur (kita parama)

Likutis 2023-12-31 – 1768 Eur

Eil. Nr.Lėšų panaudojimasLėšos, Eur
1.Parama knygomis1396,00
2.Užuolaidos aktų salei (iš 1,2 proc. pagal GPM)1733,39
3.Krepšinio kamuoliai (iš 1,2 proc. pagal GPM)34, 61

 Atnaujinta 2024-06-28